INFO ARGENTINA
Start BUENOS AIRES LA BOCA PALERMO RECOLETA LA PLATA CORDOBA BELGRANO TUCUMAN SALTA ANDES TAFI DEL VALLE JUJUY

Foto's Buenos Aires Foto's La Boca Foto's Tango Foto's Vallei Luna INFO ARGENTINA ARGENTINIE


MEER INFO OVER ARGENTINIň

HET LAND I

ARGENTINIň

Een ongelijk verdeelde economie
Ondanks de ontwikkeling van de industrie steunt de Argentijnse economie
nog steeds op de landbouw.


De landbouw, goed voor driekwart van de exportwaarde, is nog steeds de steunpilaar van de Argentijnse economie. Geleidelijk heeft de landbouw zich aangepast aan de vraag op de wereldmarkt door om te schakelen op voedergewassen voor de Europese veehouderij. De veeteelt zorgt in aanvulling op de graanproductie voor een groot exportoverschot. ArgentiniŽ bezit daarnaast ook goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de industrie. Het land produceert niet alleen voldoende olie om in de eigen behoefte te voorzien, maar beschikt ook nog eens over veel waterkracht en omvangrijke voorraden bodemschatten. In de jaren '40 is met steun van de overheid een goed industrieel productieapparaat opgezet. Beschermd door importbeperkingen konden de voedingsmiddelenindustrie en de productie van consumptiegoederen tot bloei komen. In 1958 leidde de openstelling van de grenzen voor multinationale ondernemingen tot een ware industriŽle opleving. De Argentijnse industrie, die is beraamd voor de binnenlandse markt, beschikt echter niet over een sector die wereldwijd concurrerend is en heeft een tekort aan afzetmogelijkheden op de westerse markten.

CIJFERS
BNP: 237 miljard dollar (1994) BNP/inw.: 2500 dollar (1994)
BBP: 237 miljard dollar (1994)
Groei BB: 1% (1995)
Import: 18 miljard dollar (1994) Export: 15 miljard dollar (1994)
Inflatie: 3,9% (1994) Groei: 7,1% (1994)

WETENSWAARDIGHEDEN
OfficiŽle naam: Republiek Argentina
Staatsvorm: presidentieel regime
Oppervlakte: 2 766 889 km2 (67 x Nederland)
Hoofdstad: Buenos Aires
Bevolking: Ī 35 miljoen inwoners
Munteenheid: peso
Bevolkingsgroei: 1,2%
Werkloosheid: 18,6% (1995)
Belangrijkste havens: Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosario


Buenos Aires, hoofdstad van een land dat zich volop ontwikkelt.
Hyperinflatie in bedwang

 

Hoewel de grote schuldenlast nog een groot probleem vormt, gaat de Argentijnse economie een bloeiende toekomst tegemoet. Het ongekende protectionisme uit de tijd van het "peronisme" heeft ArgentiniŽ opgezadeld met een onderproductie over de hele lijn, een slechte concurrentiepositie op de wereldmarkt en vooral onbeheersbare prijsstijgingen. In 1989 bereikte de inflatie de recordhoogte van 5000%, een van de hoogste cijfers ter wereld. De invoering van een nieuwe munt moest hier een einde aan maken. De regering ging over tot privatiseringen op grote schaal en kwam in 1991 met maatregelen om de inflatie te beteugelen, waarbij de convertibiliteit van de munt als uitgangspunt diende. Dit bracht grote veranderingen in de economische structuren van het land teweeg, maar in 1993 was de inflatie al teruggebracht tot minder dan 10%. De werkloosheid was echter opgelopen tot het hoogste cijfer in 20 jaar. ArgentiniŽ had de moeilijke taak volbracht om de inflatie naar beneden te brengen zonder dat de economische groei daaronder te lijden heeft gehad. In 1994 zette de expansie zich voort en werd een groeicijfer van 7,1% bereikt. Er vond een verdubbeling van de investeringen plaats en de toevloed van buitenlands kapitaal compenseerde voor een deel het handelstekort. ArgentiniŽ heeft namelijk behalve een grote buitenlandse schuld ook een tekort op de handelsbalans van bijna 6 miljard dollar. Toch is het een land met toekomst dat beschikt over een economie met voldoende creativiteit en productiviteit. Vanuit de haven van Buenos Aires worden de exportproducten naar Noord¨ - Amerika en de rest van de wereld verscheept.

BRONNEN VAN INKOMSTEN
Landbouw (1992, in miljoenen tonnen): suikerriet (18,5), sofa (11,3), mars (10,6), tarwe (9,5), zonnebloemzaad (3,8), aardappelen (2,6), wijn (1,1)   /   Bos: 60,05 miljoen hectare
Veeteelt (1992, in miljoenen stuks): runderen (50), schapen (23,7), geiten (3,3), varkens (2,6), kippen (58), paarden (3,3)
Visserij: 486.631 ton   /   Delfstoffen (1989, in tonnen): steenkool (525 000), uranium (150)
Energie (1993): aardolie (28,6 miljoen ton), aardgas (19,4 miljard m3), elektriciteit (55 miljard kWh)

GROTE CENTRA VAN INDUSTRIE
Buenos Aires (voedingsmiddelen, staal, metaal, chemie, elektrische apparaten; auto-industries olieraffinage)
Cordoba (voedingsmiddelen, chemie, werktuigbouw en elektrische apparaten)
Rosario (voedingsmiddelen, staal, metaal, chemie)
La Plata (voedingsmiddelen, staal, metaal, chemie, olieraffinage)
Resistencia (lichte metaalindustrie, werktuigbouw, chemie)


HET LAND II

ARGENTINIň


Grote geografische verscheidenheid
Dit langgerekte Zuid-Amerikaanse land strekt zich uit van de Steenbokskeerkring
tot aan het afgelegen Vuurland en biedt de bezoeker een rijk geschakeerd landschap.


ArgentiniŽ ligt tussen 22į en 55į zuiderbreedte en beslaat met een lengte van 3.500 km het zuidelijke deel van het Zuid - Amerikaanse continent. Door de grote afstand tussen noord en zuid kent ArgentiniŽ een opvallende klimaatverscheidenheid en geografisch sterk uiteenlopende landstreken. Als ruggengraat van het continent beslaat de Andes - keten, die naar het zuiden toe lager wordt, het gehele westelijke deel van ArgentiniŽ. De tropische Andes - zone in het noorden wordt gekenmerkt door de met Chili gedeelde woestijn van Puna de Atacama. Het is een gebied van hoge vulkanen en diep ingesneden sierra's met een streng en droog klimaat, dat slechts een povere vegetatie toelaat, behalve in de schaarse valleien. Het centrale deel van de Cordilleras wordt gedomineerd door de indrukwekkende, bijna 7.000 m hoge, Aconcagua. Daarna neemt de hoogte van de Andesketen geleidelijk af. Het kernlandschap van ArgentiniŽ omvat allereerst de zogenaamde Pampa (Quechua-woord voor vlakte) met een oppervlakte van bijna 350.000 km2, dat in het noorden overgaat in het Chacogebied, dat eveneens vrijwel vlak is. Ten zuiden van de Rio Colorado begint PatagoniŽ, een uitgestrekte, boomloze hoogvlakte, die tot de Straat van Magallanes doorloopt. De Pampa en de Chaco vormen een onafzienbaar vlakland, waar men talrijke rivieren, moerasgebieden en meren aantreft. De Chaco, het laatste toevluchtsoord van de Indianen, contrasteert sterk met de agrarische Pampa, het economische hart van ArgentiniŽ. Patagonia heeft een droog en winderig klimaat, maar het ongerepte natuurschoon trekt hoe langer hoe meer toeristen vanwege de fauna, gletsjers, wintersport en de mystiek van het uiterst zuidelijke Vuurland.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Buenos Aires: Plaza de Mayo en het regeringspaleis Casa Rosada, de wijken Boca en Constanera, het Pampalandschap; de jezuÔetenkloosters; de watervallen van Iguacu; het eiland Victoria; Cerro Tronador; Los Alerces nationaal park; La Cueva de Las Manos (ten zuiden van het meer van Buenos Aires).

CIJFERS
Oppervlakte: 2.766.889 km2 Bevolking: 33,7 miljoen inwoners
Bevolkingsdichtheid: 12 inw./km2 Geboortecijfer: 20%.
Sterftecijfer: 8 promille  /   Levensverwachting: 71 jaar
Hoogste punt: Aconcagua, 6959 m


Moeizame weg naar de democratie
Na tientallen jaren van militair bestuur raakt ArgentiniŽ
langzaam vertrouwd met de democratie.


De Spanjaarden verkenden al vroeg het binnenland en de kustgebieden van ArgentiniŽ, maar ze trokken zich snel terug omdat ze geen goud en zilver aantroffen. De kolonisatie begin pas na de ontdekking van de verbinding tussen Peru en Rio de la Plata in 1543. Daarmee begin de opkomst van Buenos Aires, dat in 1776 de hoofdstad werd van het onderkoninkrijk van La Plata. De invasie van Spanje door Napoleon in 1808 maakte in het land een nationalistische stroming los en in 1816 proclameerde het congres van Tucuman de onafhankelijkheid van ArgentiniŽ. Daarop volgde een tijdperk van politieke verwarring en dictatoriale regimes, dat desondanks uitmondde in een federale bestuursvorm. Economische problemen en despotisme veroorzaakten wijdverbreid verzet onder het volk. De crisis van 1929 leidde tot een machtsovername door het leger in een poging orde en rust te herstellen. In 1946 kwam ko¨onel Juan Peron aan het bewind, die met zijn roemruchte echtgenote Evita een paternalistische en populistische politiek voerde. Na de afzetting van Peron volgde een nieuwe crisisperiode waarin militaire junta's elkaar opvolgden. Na de vergeefse poging de Falkland- eilanden op Engeland te veroveren, kwam ArgentiniŽ in een meer democratisch vaarwater. De in 1989 aangetreden president Carlos Menem is nog steeds bezig met het economisch herstel van het land.

KLIMAAT
Grote klimatologische verscheidenheid door de uitgestrektheid.
Gemiddelde temperaturen in Buenos Aires: koudste maand, 9,5į C, warmste maand, 23į C.
Jaarlijkse neerslag: 810 mm.

WETENSWAARDIGHEDEN
Bestuursvorm: federale republiek met presidentieel bewind
Hoofdstad: Buenos Aires
Bestuurlijke indeling: 22 provincies, het federale district Buenos Aires en het nationale gebied Tierra del Fuego (Vuurland, een gedeelte van Antarctica en de Zuid - Atlantische eilanden)
Taal: Spaans
Munteenheid: peso
Godsdienst: katholicisme
Belangrijkste steden : Cordoba, Mendoza, Rosario, La Plata

BRONNEN VAN INKOMSTEN
Landbouw: citrusvruchten, tarwe, mats, sofa, wijn. Runder- en schapenteelt. Wolproductie. Visserij.
Elektriciteit, aardgas, aardolie. Staal- en aluminiumproductie. Auto-industrie.


CORDOBA

Tweede stad van ArgentiniŽ
Zoals vele andere Argentijnse steden vindt men in Cordoba niet veel sporen van het koloniale verleden, afgezien van een aantal prestigieuze kerkgebouwen.


CIJFERS
Bevolking: 1,2 miljoen inwoners / Oppervlakte: 800 km2
Bevolkingsdichtheid: 1500 inw./km2 / Gemiddelde hoogte: 440 m

Cůrdoba ontstond op de rechteroever van de Rio Primero in een vallei, omgeven door een natuurlijke wal, die de overgang vormt tussen de centrale sierra's en de onmetelijke pampa. Het historische stadshart ligt rond de Plaza San Martin, met fraaie arcades en in het midden het standbeeld van de Liberator. Hier staat ook de oudste kathedraal van ArgentiniŽ. De bouw duurde 90 jaar en de architectuur is een waar palet van bouwstijlen, van neobarok tot indiaans. De nabije CompaŮiakerk is een voorbeeld van koloniale bouwstijl, ondanks de recente reconstructie van de voorgevel. Het stadscentrum is omgeven door een gordel van brede boulevards. Het imposante station, een kunstwerk uit de 19e eeuw, ligt aan de Boulevard Juan D. Perůn. Meer naar het zuiden ligt aan de rivieroever het grote Parque Sarmiento, compleet met dierentuin en een fraaie vijver, het voornaamste recreatieoord voor de stadsbewoners. Aan de rand van het stadsgebied zijn migranten uit de arme provincies van het noorden en het westen samengepakt in een honderdtal sloppenwijken. Hoge flat- en kantoorgebouwen in de hoofdstraten van het centrum getuigen van de vitaliteit van deze grote metropool.

KLIMAAT
Gematigd. Gemiddelde temperaturen: januari, 25į C; juli, 11į C.
Gemiddelde jaarlijkse neerslag: 800 mm

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Plaza's: San Martin, EspaŮa, General Paz, College Montserrat, Historisch stadsmuseum, Historisch Museum, Museo de las Ciencias Naturales (Natuurwetenschappelijk Museum), Universiteit, de kerken Compania en Santo Domingo, ka¨hedraal, kapel Santa Teresa en Mu¨seo de Arte Religion (Museum v. religieuze kunst).

WETENSWAARDIGHEDEN
Hoofdstad van de provincie Cordoba
Munteenheid: peso
Taal: Spaans
Godsdienst: katholicisme


Bakermat van de automobielindustrie
De contrasten tussen welvaart en armoede in de tweede stad van ArgentiniŽ
zijn een afspiegeling van soortgelijke sociale tegenstellingen in de hoofdstad Buenos Aires.


BRONNEN VAN INKOMSTEN
Industrie: werktuigbouw, automobielen, luchtvaart, voedingsmiddelen. Toerisme.

Vanuit Bolivia ondernamen de Spanjaarden in 1542 hun eerste expeditie naar ArgentiniŽ. Iets later ontdekten de conquistadores een nieuwe verbindingsweg van Quiaca naar Jujuy door de Quebrada de Humahuaca, die toegang gaf tot de Puna in het vochtige voorgebergte van de noordelijke Andes - keten. Langs deze route bouwden de Spanjaarden talrijke steden, zoals Santiago del Estero in 1551, Tucuman in 1565 en Cordoba in 1573 Ė zeven jaar dus voor de stichting van Buenos Aires. In de koloniale tijd werd Cordoba herhaaldelijk aangevallen door de in deze streek zeer talrijke indianen, voordat de stad een missiecentrum werd van de jezuÔeten. In Cordoba vestigden de jezuÔeten in 1613 een van de eerste universiteiten van Zuid-Amerika. Na de verdrijving van de jezuÔeten in 1767 werd op de universiteit praktisch alleen nog Latijn gedoceerd en een eeuw lang bleef Cordoba een lusteloze stad die zich nauwelijks verder ontwikkelde. Tijdens de Engelse invasie van 1806 werd deze tijdelijke, centraal en strategische gelegen hoofdstad van het onderkoninkrijk de la Plata, het toneel van de strijd tussen unitaristen en federalisten.

De aanleg van het spoorwegnet in 1870 bracht de stad tot leven. Door de komst van Italiaanse en Duitse immigranten kwam ook de universiteit weer tot ontwikkeling. Al in 1671 werd een zijriviertje van de Primero gekanaliseerd om de stad to beschermen tegen door onweersbuien veroorzaakte overstromingen. In de 19e eeuw werd de bedijking uitgebreid tot bij San Roque. Desondanks werd Cordoba na een dijkbreuk in 1890 door een watersnood geteisterd, waarbij honderden woningen verloren gingen. Omstreeks de eeuwwisseling begon een industriŽle ontwikkeling, waardoor de op de pampa aangewezen economie zich kon diversifiŽren. De toonaangevende positie van de universiteit uitte zich in 1918 in een rebellie van studenten, die in heel Zuid-Amerika weerklank vond. Onder het bewind van dictator Juan Peron werden automobiel-, vliegtuig- en machinefabrieken uit de grond gestampt. Vanaf 1970 stak Cordoba Rosario naar de kroon als tweede stad van ArgentiniŽ en in 1980 had de stad al meer dan een miljoen inwoners. Maar achter de democratische en liberale faÁade van het moderne ArgentiniŽ gaat een diepe sociale crisis schuil. De laatste tien jaren is de werkgelegenheid in de industrie met een derde teruggelopen.


BUENOS AIRES

Een gigantische metropool

Het betoverende van de Argentijnse hoofdstad is niet zozeer zijn schoonheid
als wel de feestelijke sfeer die er altijd hangt, de kleuren en het licht.
Bezoekers raken onmiddellijk in de ban van de opzwepende tango en opwindende stad.


Net als alle door de Spaanse conquistadores in Amerika gestichte steden had de oorspronkelijke opzet van Buenos Aires een dambordstructuur, waaromheen in de loop der tijd nieuwere wijken zijn verrezen. Door de ontwikkeling van de regio en de toestroom van geÔmmigreerde arbeidskrachten beleefde de stad in de 19e eeuw een razendsnelle groei, gepaard gaande met grote problemen. De haven, die voor het land van levensbelang is, trek veel industrieŽn aan. Hierdoor heeft de stad zich tomeloos langs wegen en spoorwegen uitgebreid tot op de vlakten van de Pampa. De volkse voorsteden in het zuiden en de sloppenwijken daaromheen vormen een schrille tegenstelling met de chique woonwijken aan de noordelijke rand van de hoofdstad. Het hart van Buenos Aires is het Plaza de Mayo, beroemd geworden door de moeders die er onvermoeibaar elke dag kwamen eisen dal hun verteld werd wat er met hun tijdens de dictatuur verdwenen kinderen was gebeurd. Aan dit plein bevindt zich het Casa Rosada, het regeringsgebouw dal staat op de plek van het voormalige Spaanse fort. Vanuit de naastgelegen wijk Luces, het historische centrum van de stad, leidt de Calle Defensa naar de wijk San Telmo, waar men naar tango's kan luisteren. Het autovrije centrum biedt tegenwoordig plaats aan banken, kantoren van grote bedrijven en ministeries. De agglomeratie herbergt momenteel een derde van de bevolking van ArgentiniŽ en beheerst volledig het bestuurlijk, financieel, economisch en cultureel leven van het land. Deze moeilijk beheersbare stedelijke concentratie heeft remmend gewerkt op de ontwikkeling van de rest van ArgentiniŽ.


CIJFERS

Oppervlakte van de oorspronkelijke stad: 200 km2; agglomeratie: 3800 km2
Bevolking: Buenos Aires: 1991: 3 miljoen inwoners; agglomeratie: 12,58 miljoen inwoners
Bevolkingsdichtheid: 2514 inw./km2

Teugelloze groei
De Argentijnse hoofdstad, tegenwoordig naast Sao Paulo een van de twee grote metropolen
van Latijns-Amerika, heeft gedurende de hele koloniale tijd te lijden gehad
van de onverschilligheid van de Spaanse regering.


In 1515 vaart Juan Diaz de Solis de Rio de la Plata op, die hij El Mar dulce ("Zoete Zee") noemt. Solis en zijn metgezellen worden aangevallen door de Indianen en bezwijken kort daarop. Twintig jaar later proberen de Spanjaarden opnieuw tevergeefs een versterking in het gebied te vestigen. Pas in 1580 slagen zijn in hun opzet. De kolonie Trinidad en zijn haven, Santa Maria de Buenos Aires, die later zijn naam aan de stad geeft, leiden tot aan de tweede helft van de 18e eeuw een kwijnend bestaan. Het kleine, afgelegen stadje Buenos Aires, dat concurrentie ondervindt van Lima, komt pas vanaf 1776 tot bloei door de stichting van het onderkoninkrijk Rio de la Plata. De Spaanse koning Carlos III hoopte zo zijn bezittingen te beschermen tegen de toenemende belangstelling van andere mogendheden (Portugeen, Engelsen en Fransen). De bevolking van de stad groeide naarmate des leefomstandigheden zich verbeterden. In 1744 telde Buenos Aires 10.056 inwoners (waarvan 8.000 blanken) en in 1821, kort na de onafhankelijkheid, een kleine 30.000. Na hoofdstad van de Republiek ArgentiniŽ te zijn geworden, ontwikkelde de stad zich veel sneller, met name door de onophoudelijke toestroom van Europese immigranten. In 1914 overschreed het inwonertal het aantal van 1,5 miljoen. Tegenwoordig is Buenos Aires een van de grote metropolen van het zuidelijk halfrond en het demo¨grafisch, economisch en cultureel centrum van ArgentiniŽ.

WETENSWAARDIGHEDEN
Hoofdstad van de republiek ArgentiniŽ en van het federaal district
OfficiŽle taal: Spaans
Munteenheid: peso
Godsdienst: katholicisme
70% van de diensten en een derde van de industriŽle activiteiten zijn geconcentreerd in Buenos Aires

BRONNEN VAN INKOMSTEN
Landbouw. Industrie: voedingsmiddelen, auto's, vliegtuigen, chemie en petrochemie, textiel, houtverwerking. Toerisme.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het Congreso, het Plaza de Mayo en omgeving, Caminito, de Recoleta, San Telmo, de tangocafťs.

KLIMAAT
Gemiddelde temperaturen: koudste maand, 9,5į C; warmste maand, 23į C. Neerslag: 810 mm per jaar (gelijkmatig over het jaar verdeeld).


Laatste update: september 2015

ONZE  ANDERE  REISVERSLAGEN

ALASKA   /  ARGENTINIň / ARMENIň /  AUSTRALIň   /  AVONTUREN  /  BALKANREIS  /  BELGIň  /  BELIZE   /  BULGARIJE  /  CANADA   /   CALIFORNIň   /   CHILI   /   CHINA   /   CUBA   /   CURA«AO   /   CYPRUS   /   DENEMARKEN   /   DUITSLAND   /  DONAU-CRUISE  /   ECUADOR   /   EGYPTE   /   ENGELAND   /  ESTLAND  /  FILIPPIJNEN  /  FINLAND   /  FOTOSITE  /  FRANKRIJK  /  GEORGIň   / GRIEKENLAND  /  GUATEMALA   / HONGARIJE   /  IERLAND   /    INDIA  /  INDONESIň  /    IRAN  /   ISRAňL  /   ITALIň   /  JORDANIň   /   KRETA   /   KROATIň   /  LETLAND   /   LITOUWEN /    LUXEMBURG  /   MADEIRA   /   MALEISIň   /   MALLORCA   /  MALTA  /   MAROKKO   /   MEXICO YUCATAN   /   MEXICO  /  NEPAL   /   NEW YORK   /   NOORWEGEN   / OEKRAŌNE /   OEZBEKISTAN   /  OOSTENRIJK  /   PARAGUAY   /   PERU   /   POLEN   /  PORTUGAL  /   REISFOTO'S   / ROEMENIň  /  ROERMOND  / RUSLAND   /   SCANDINAVIň   /   SICILIň   /   SINGAPORE   /   SLOVENIň   /  SLOWAKIJE SPANJE   /   SRI  LANKA   /   SYRIň   /   THAILAND   /  TSJECHIň   /   TUNESIň   /   TURKIJE   /   UNESCO - SITE   /   URUGUAY   /   USA    /  VERDWENEN_STEDEN  /   WERELDERFGOED   /  WERELDFOTO'S  / ZUID-AFRIKA  /   ZWEDEN  /  ZWITSERLAND 

Andere websites van Jos Schmitz

Duitse kerken en kloosters  /  Duitse kastelen en paleizen   /   Zanggroep Vocus   /   Schilder Pantaleon Hajenius   /   Hanzesteden   /   Pedac 1971 ReŁnie   /   Ramakers ReŁnie   /   Kunst van Anna Czerniawska   /   Wereldfotoserie   /   Reisfoto's Jos en Clim   /   KNS Gilde Opleidingen  /  De stad Roermond  /  Wereldmuziek Matiz   /   Verdwenen Steden  /  Ommuurde Steden   /  Heilige Plaatsen  /  Kuuroorden  /  Beelden BelgiŽ  Beelden Oost-Europa  /  Begraafplaatsen  /  Natuurwonderen   / Bekende Pleinen  /  Parken en Tuinen  / Bekende Bruggen   /  Wereldmusea  /  Paleizen Zuid-Europa  /  Beelden Duitsland    /  Beroemde Gebouwen  /  Beelden AziŽ  /  Beelden Nederland  /  Musea Limburg